Μ. ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Μ. ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΑΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Δραστηριότητα:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Φ.Μ.:094033528
Γ.Ε.ΜΗ.:134082003000
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Δροσιάς
Διεύθυνση:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 4-Τ.Κ. 14572
Τηλέφωνο:2108250653